Close

Etiketa

Pravidlá správania sa na tréningu

Vstup do DOJO (tréningovej miestnosti):

 • Vstupujeme oblečení v KEIKOGI (oblečení aikidistu) s pevne uviazaným opaskom (OBI).
 • Hneď, ako vojdeme, ukloníme sa smerom ku KAMIZE, KAMIZA = čestné miesto s obrázkom a nápisom, väčšinou v strede jednej steny. Obrázok znázorňuje zakladateľa bojového umenia AIKIDO Veľkého učiteľa (O´SENSEIA ) pána MORIHEIA UJEŠIBU ( 1883 – 1969 ).
 • Pri vstupe na žinenku (TATAMI) sa na jej okraji ukloníme znovu ku KAMIZE v kľaku na pätách (SEIZE).

Úklon (REI):

 • Sedíme na pätách, položíme pred seba na TATAMI obidve dlane tak, aby sa palce a prsty obidvoch rúk zľahka dotýkali a vytvárali trojuholník. Na zem ukladáme najskôr ľavú ruku, potom pravú, v tom istom poradí ich aj dvíhame zo zeme.
 • Skloníme čelo k zemi tak, aby sa zadná časť tela pohla čo najmenej, potom sa vystrieme do vzpriamenej polohy.

Začiatok tréningu:

 • Na pokyn trénera (SENSEI) sa všetci cvičenci zoradia do jedného radu smerom ku KAMIZE v sede na pätách. Cvičenci s najvyšším technickým stupňom sú napravo od obrazu.
 • Spolu s trénerom sa ukloníme KAMIZE, potom sa ukloníme trénerovi.
 • Počas celého tréningu (KEIKO) sa riadime výhradne pokynmi trénera – predídeme tak zraneniam a rýchlejšie pochopíme dané cvičenie!

Priebeh tréningu:

 • Postojačky sa ukloníme novým aj starým spolucvičencom pred aj po spoločnom cvičení.
 • Ak sa mi tréner venuje individuálne, je slušné sa mu po lekcii poďakovať úklonom.
 • Zatiaľ, čo sa tréner venuje vášmu spolucvičiacemu, seďte v SEIZE, ale nie chrbtom ku KAMIZE.
 • Každé, aj najmenšie zranenie – aj odreninu, točenie hlavy, nevoľnosť a podobne – okamžite hlásime trénerovi. V tréningu môžeme pokračovať až po zvolení trénera.
 • Ak sa potrebujem akútne napiť, alebo urobiť si prestávku, idem za trénerom, zľahka sa ukloním a prednesiem svoju požiadavku.

Neskorý príchod a predčasný odchod z tréningu:

 • Ak prídem neskôr, alebo potrebujem skôr odísť z tréningu, sedím vSEIZE v rohu DOJO na TATAMI, ukloním sa najskôr smerom ku KAMIZE, potom k ostatným cvičencom, napokon smerom ku trénerovi a čakám, kým si ma SENSEI všimne.
 • Až po jeho zvolení odchádzame, alebo vstupujeme na žinenku.
 • Pri odchode sa ešte raz postojačky (TAČIWAZA) ukloníme ku KAMIZE.

Ukončenie tréningu:

 • Na pokyn trénera (SENSEI ) sa všetci cvičenci zoradia do jedného radu smerom ku KAMIZE v sede na pätách a ceremoniál prebieha rovnako, ako na začiatku.
 • Je slušnosťou sa po ukončení tréningu poďakovať tým, s ktorými sme cvičili.
 • Vo dverách DOJO sa ešte raz v TAČIWAZE ukloníme smerom ku KAMIZE.

Niekoľko poznámok:

 • Dodržiavame osobnú hygienu, lebo sa dotýkame ostatných cvičencov a nechceme ich zašpiniť a ani my nechceme byť zašpinení.
 • Ak máme dlhé vlasy, počas tréningu si ich zopneme. Dlhé nechty si ostriháme – hrozí nebezpečenstvo nepríjemných škrabancov a bolestivo zlámaných nechtov. Cvičí sa bez hodiniek, náramkov, retiazok a pod.
 • KEIKOGI udržiavame čisté, pomáhame ostatným upratovať DOJO a čistiť TATAMI.
 • Drevené zbrane (BUKI) udržiavame nepoškodené. V prípade akéhokoľvek poškodenia hrozí menší úraz, preto je treba takúto zbraň ihneď vyradiť.

CVIČME PRE RADOSŤ, PREDCHÁDZAJME ÚRAZOM, DBAJME POKYNOM TRÉNERA,
NEUSTÁLE ROZVÍJAJME SVOJE SCHOPNOSTI,
UČME SA NA KAŽDOM TRÉNINGU A SPOLOČNE OBJAVUJME KRÁSU AIKIDA.

🙂  🙂  🙂

 

Mikroslovníček najpotrebnejších výrazov:

Formulka na začiatku tréningu: ONEGAJ ŠIMASU (približný preklad PROSÍM O LEKCIU (VÝUKU). Na konci tréningu DOMO ARIGATO GOZAIMAŠTA (ďakujem pekne za vyučovanie, lekciu). KEN = meč, BOKKEN = drevený meč, JO = drevená palica cca 127 cm dlhá, TANTO = drevený nôž, UKE = útočník, NAGE ( niekedy aj  TORI ) = obranca, HADŽIME = začnite, JAME = koniec, stop, KIRICU = nástup, vstyk, GI ( KEIKOGI, AIKIDOGI ) = oblečenie aikidistu ( často a nesprávne volané KIMONO ), OBI = opasok, SUWARIWAZA = cvičenie na kolenách, TAČIWAZA = cvičenie v stoji, HANMIHANDAČI WAZA = cvičenie, kedy obranca sedí a útočník stojí, MAJ ( píše sa MAE ) = vpred, UŠIRO = vzad, JOKO = na boku, UKEMI = pád, kotúľ, kotrmelec