Close

Časy tréningov a ceny za ne

L. Mikuláš: utorok a štvrtok

16.00 – 16.55 prípravka / deti od 5 do 7 rokov /

17.00 – 18.00 skupina – staršie deti a mládež / alebo ako komu vychádza čas /

18.00 – 19.00 skupina mládež a dospelí / alebo ako komu vychádza čas /

Členské poplatky v novej sezóne:

Noví členovia 35 € / mesačne

Členovia, cvičiaci jeden rok 32 €

Členovia, cvičiaci viac ako rok 30 €.

Každý ďalší rodinný príslušník zľava 50 %

Každý člen sa môže zúčastniť ktoréhokoľvek tréningu ktorý mu vyhovuje.

PRENÁJOM PRIESTOROV: Od 8 po 10 € / hodina.

SÚKROMNÉ HODINY S INŠTRUKTOROM: 20 € na hodinu spolu – minimálne dve osoby , okrem inštruktora.

BEZPEČNÁ ŽENA:

Minimálne 4 osoby, okrem inštruktora.

Cena: 199 € / osoba ( cvičenie, videá, študijné materiály, opakovací kurz )