Close

Časy tréningov a ceny za ne

L. Mikuláš: utorok a štvrtok

16.00 – 16.55 prípravka / deti od 5 do 7 rokov /

17.00 – 18.00 skupina – staršie deti a mládež / alebo ako komu vychádza čas /

18.00 – 19.00 skupina mládež a dospelí / alebo ako komu vychádza čas /

L. Hrádok

pondelok 17.00 – 18.00 všetci spolu

streda 18.00 – 19.00 všetci spolu

Členské poplatky v novej sezóne: pre všeobecné zvýšenie cien energií musíme, bohužiaľ, aj v našom klube mierne upraviť členské poplatky. A síce o 2 € na osobu za mesiac. Zhrňme si to:

Noví členovia: 32 € / mesačne .

Členovia, ktorí minulý rok platili 30 €, platia ako vyššie uvedení

Členovia, ktorí minulý rok platili 25 €, platia 27 €.

Každý ďalší rodinný príslušník zľava 50 %

Ceny sú rovnaké pre LM aj LH, každý člen sa môže zúčastniť ktoréhokoľvek tréningu kde mu to vyhovuje.

PRENÁJOM PRIESTOROV: Od 8 po 10 € / hodina.

SÚKROMNÉ HODINY S INŠTRUKTOROM: 20 € na hodinu spolu – minimálne dve osoby , okrem inštruktora.

BEZPEČNÁ ŽENA:

Minimálne 4 osoby, okrem inštruktora.

Cena: 199 € / osoba ( cvičenie, videá, študijné materiály, opakovací kurz )